SITO SITO

STEEL

ปล่องท่อแบบคู่

SITO เป็นรูปแบบที่แทนที่ตัวเก็บเสียงซึ่งมีลักษณะคล้ายแบบดั้งเดิมมากแต่ถูกสร้างด้วยวัตถุดิบของSitoอย่างมีคุณภาพ

คุณสมบัติ

  • เหล็กอะไหล่ของท่อที่มีกิตติศัพท์คุณภาพของSITO
  • การทนทนานอุณหภูมิที่สูงด้วยการพ่นสีแบบไฟฟ้าสถิต
  • Plastic heat protection casing

Exhaust technical features

Sleeve Material Steel
Sleeve Finishing Matte Finishing
Sleeve Painting Black Paint
End Cap Material -
End Cap Finishing -
Bracket Material Aluminum
LeoVince Logo -
Welding MIG Weldings

ใช้สำหรับรถ

SITO

STEEL

ตัวเก็บเสียงสองตัว

ตัวเก็บเสียงนั้นสร้างจากเหล็กกล้าไร้สนิมชนิดพิเศษโดยใช้ไทคโนโลยีปล่องท่อแบบคู่ในการสร้างและยังมีตัวเก็บเสียงภายในที่แยกออกจากโครงสร้างภายนอกอย่างสิ้นเชิง

SITO - Steel

โครเมียมแบบดีที่สุด

การตกแต่งโครเมียมนั้นทำจากระแบบคอมพิวเตอร์ที่การันตรีคุณภาพที่คงทน

SITO - Steel