SITO SITO

ปล่องท่อแบบคู่

SITO เป็นรูปแบบที่แทนที่ตัวเก็บเสียงซึ่งมีลักษณะคล้ายแบบดั้งเดิมมากแต่ถูกสร้างด้วยวัตถุดิบของSitoอย่างมีคุณภาพ

น้ำหนัก 2.15 Kg

SHARE

NOTE
All pictures shown are for illustration purpose only.
Actual product may vary due to specific product application.

SITO

STEEL

ตัวเก็บเสียงสองตัว

ตัวเก็บเสียงนั้นสร้างจากเหล็กกล้าไร้สนิมชนิดพิเศษโดยใช้ไทคโนโลยีปล่องท่อแบบคู่ในการสร้างและยังมีตัวเก็บเสียงภายในที่แยกออกจากโครงสร้างภายนอกอย่างสิ้นเชิง

SITO - Steel

โครเมียมแบบดีที่สุด

การตกแต่งโครเมียมนั้นทำจากระแบบคอมพิวเตอร์ที่การันตรีคุณภาพที่คงทน

SITO - Steel