LEOVINCE X3

ลูกของโคลน

LeoVinceมักถูกนำเสนอในโลกของการขับขี่แบบ"Enduro"ด้วยผลิตภัณฑ์ ตัวเก็บเสียงLeoVince รุ่นEnduroได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและทราบวิธีการพัฒนาระบบท่อเพื่อใช้สำหรับการแข่งขัน

น้ำหนัก 4.4 Kg

SHARE

NOTE
All pictures shown are for illustration purpose only.
Actual product may vary due to specific product application.

X3

ALUMINIUM

เรื่องของพื้นผิว

X3 ENDURO header pipesและตัวเก็บเสียงนั้นทำมาจากเหล็กกล้าAISI 304และตัวเชื่อมTIG

ตัวเก็บเสียงที่ทำมาจากอันลลอยอลูมิเนียมมีโครงสร้างภายในแบบกึ่งโดยตรงและถูดรัดกับเฟรมด้วยที่หนีบแบบคาร์บอน รูปแบบของท่อแบบHeaderและตัวเก็บเสียงนั้นถูกออกแบบตามรุ่นของเครื่องยนต์เพื่อที่จะเพิ่มแรงหมุนและพลังงานสูงสุด

X3 - Aluminum

ภาพพจณ์และความเหมือน

รูปแบบของท่อแบบHeaderและตัวเก็บเสียงนั้นถูกออกแบบตามรุ่นของเครื่องยนต์เพื่อที่จะเพิ่มแรงหมุนและพลังงานสูงสุด

X3 - Aluminum